turn
0%
واحد طراحی فرش

چه چیز می‌تواند از عناصر اندک و رنگ‌های محدود معجونی از اصالت، زیبایی و هویت بیافریند؟ چه عنصری قادر است از بکرترین شیوه‌ها، آشناترین نماها را به دیدگان‌ هدیه کند؟ چه عاملی توانایی دارد حس آرامش توأم با لذت از تماشای یک اثر هنری بافته شده را محقق سازد؟به نظرتان جز «مهارت» و «خلاقیت» پاسخ‎های دیگری برای این پرسش‌ها یافت می‎شود.
فرش مدرن برنتین، بواسطه برخورداری از طراحان آگاه به نقش‎های اصیل و واقف به سلیقه روز، موفق شده در زمینه طراحی فرش مدرن ایرانی گام‌های بلندی بردارد.طراحی فرش وینتیج(کهنه نما) تنها یکی از رویکردهای این مجموعه فعال در عرصه فرش مدرن است.گونه‌ای به شدت پرطرفدار که بر سیمای امروز، نقش دیروز می‌نشاند.جلوه‌ای آرام‌بخش که با کم سو شدن شعله رنگ‌ها پدید می‌آید و می‌تواند گزینه مناسبی برای دکوراسیون خانه‌های ایرانی بر مبنای دکوراسیون مدرن باشد. به عبارت دیگر با انتخاب فرش‌‌های مبتنی بر شیوه وینتیج، کهنگی طلب نمی‌شود بلکه هدف چشیدن شیرینی تازگی است آن هم با قند اصالت.

fa
en
ar
ru